MENU
 
Išči

Prepričanja o »pokrajinskih klobukih«
Prepričanja o »pokrajinskih klobukih«

Prepričanja o »pokrajinskih klobukih«

Prepričanja o »pokrajinskih klobukih« – torej o »belokranjskem«, »štajerskem«. »koroškem« ipd. klobuku –, ki so v folklorni dejavnosti uveljavljala v desetletjih po 2. svetovni vojni, so danes vsaj pri tistih, ki se resno ukvarjajo z oblikovanjem kostumskih podob, presežena. Ni namreč mogoče govoriti o »prekmurskem«, »primorskem« ali o kakšnem drugem z imenom prostora označenem klobuku, kajti oblika in sestava klobukov je bolj kot od območja odvisna od časa, ko se je ta nosil, in seveda od družbenega okolja. Pri Gorenjcih so npr. v Valvasorjevem času izpričani klobuki z dokaj širokimi krajci in s stožčastim, na vrhu prirezanim oglavjem. Ob koncu 18. stoletja so Gorenjci nosili tudi klobuke s sorazmerno ozkimi in ravnimi krajci, na začetku 19. stoletja pa so bili očitno zelo priljubljeni klobuki s polkrožnim oglavjem in z izjemno širokimi krajci, ki so bili pritrjeni z vrvicami, da se ne bi preveč upognili. V istem času so v primestnih okoljih na Gorenjskem nosili tudi cilindrom podobne klobuke. V drugi polovici 19. stoletja in kasneje pa so se klobuki, ki so izpričani za Gorenjsko, popolnoma spremenili, saj so postali ozkokrajni, oglavje pa je bilo oblikovano z različnimi vboklinami. In če ne poznamo vseh likovnih in drugih virov ter upoštevamo zgolj zbirko klobukov, ki jo hrani Slovenski etnografski muzej, potem nam bo takoj jasno, da o »pokrajinskih« ali »krajevnih« klobukih ni mogoče govoriti. Kot že zapisano, je njihova oblika in surovinska sestava pogojena s prostorom in časom ter z družbenim slojem in še z marsičem drugim, zato bi bilo prav, da bi vsi, ki se odločajo za nakup klobuka, ki naj bi predstavljal interpretacijo nekdanjega, čim bolje poznajo okoliščine, ko naj bi se ta nosil. Pri odločitvah, kakšen naj bi bil klobuk, je nujno upoštevati vsaj prostor, čas in družbeni sloj ter vedeti ali naj bi šlo za ponazarjanje vsakdanjega ali pražnjega oblačenja.

Ko naročate klobuke nam morate dati več podatkov. "Belokranjski" ali "štajerski" ne pove prav nič. Pri folklornih skupinah gre skoraj brez izjem za kmečko okolje, torej je družbeni sloj vsaj okvirno znan, čeprav je tudi tu mogoče najti bogate kmete, ki bi si privoščili meščanskemu podoben klobuk in revne bajtarje, ki kaj več kot kakšno "klafeto" niso premogli. Če že drugo ne, ti morajo povedati vsaj ČAS. Ali gre torej za 1. polovico 19. stoletja ali za čas pred 1. sv. vojno.

Vsekakor je za skupine, ki klobuke vključujejo v folklorne kostume, in za posameznike, ki se pripadnostno kostumirajo, pomembno, da vedo, kaj bi radi imeli. H kakovostni izdelavi lahko bistveno pripomorejo fotografije, risbe, skice ipd., saj je v praksi mogoče izdelati karkoli, le vedeti je potrebno, kaj želimo. Vsi, ki se torej odločate za naročilo klobukov svoje želje kar najjasneje izrazite, v pomoč pri dogovarjanju pa prinesite fotografije starih klobukov, kakršne bi radi imeli, fotografije ljudi s klobuki, skice ipd.